TIETOSUOJASELOSTE

IHAN OMA KYLPYLÄSI  OSOITEREKISTERI

Ihan oma kylpyläsi on infrapunasaunaja myyvä sekä ja asiantuntuntijapalveluja tarjoava toiminimi. Noudatamme Euroopan Unionin asettamaa tietosuojadirektiiviä ja sen mukaisia toimintamalleja. Tässä selosteessa kerromme, mitä tietoja tallennamme ja mihin niitä käytämme

1.REKISTERIN SISÄLTÖ JA KÄYTTÖTARKOITUKSET

Rekisteriin tallennamme seuraavat tiedot henkilöistä, jotka ovat ostaneet meiltä palveluita, toimivat yhteistyökumppaneinamme tai alihankintayrityksinä. Uutiskirjettä koskeva asiakasrekisteri sijaitsee uutiskirjejärjestelmän sähköisessä palvelussa, josta voidaan halutessa tallentaa GDPR-siirtotiedosto.
–   Nimi
–    Postiosoite
–    Sähköpostiosoite
–    Voimme myös tallentaa puhelinnumeron
–    Ostetut tuotteet tai palvelut
Asiakasrekisteriin on kerätty toimintavuosien aikana vakiintuneet yhteyshenkilöt. Käytämme rekisterin tietoja uutiskirjeen lähettämistä ja yhteistyöprojekteja koskeviin yhteydenottoihin. Asiakkaan suostumuksella ja toiveesta voidaan myös lähettää asiakastyytyväisyyskyselyjä ja palveluita koskevia uutisia


 2.TIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Emme luovuta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

3.REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSTIEDOT

Rekisterinpitäjinä toimii Ihan oma kylpyläsi, Y-tunnus: 2031777-7
Vastuuhenkilönä toimii Aila Kentala
Rekisterinpitäjän yhteystiedot ovat: Nimi: Aila Kentala  Postiosoite: Maustetehtaankatu 2 D 35800 Mänttä, Sähköposti: info@kotispa.fi ,
Puhelin +358456701629


4.REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Sinulla on oikeus saada kopio sinusta tallennetuista tiedoista. Jos havaitset tiedoissamme virheitä tai puutteellisuuksia, korjaamme ne pyynnöstäsi kohtuullisen ajan kuluessa. Jos tietojen tallentaminen on perustunut suostumukseen, olet milloin tahansa oikeutettu peruuttamaan suostumuksesi. Jos pyydät tietojesi poistamista rekisteristämme, toteutamme tämän pyynnön, jollei voimassa oleva sopimussuhde tai lainsäädäntö velvoita meitä säilyttämään tietosi määrätyn ajan. Tietosuoja-asetuksen vastaisesta menettelystä rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle. Suomessa tietosuoja-asetuksen mukaisena valvontaviranomaisena toimii Tietosuojavaltuutettu. Emme suorita automatisoitua päätöksentekoa (profilointia).

5.TIETOJEN SÄILYTYSAIKA JA SUOJAAMINEN

 Kanta-asiakkaaksi liittyneiden tiedot säilytetään kunnes rekisteröitynyt pyytää tulla poistetuksi rekisteristä. Rekisterissä olevat tiedot suojataan käyttöoikeuksilla, salasanoilla ja säilytystilojen lukituksilla. Koko henkilöstö on saanut koulutusta tietosuojasta-asioista. Jos suojaustoimenpiteistä huolimatta sattuisi tietomurto, ilmoitamme tapahtuneesta tietosuoja-asetuksen määräämällä tavalla

6.REKISTERISELOSTETTA KOSKEVAT MUUTOKSET

Ihan oma kylpyläsi varaa oikeuden muuttaa rekisteriselosteen sisältöä ilmoittamatta tästä erikseen rekisteröidylle. Rekisteröidyn vastuulla on tutustua rekisteriselosteen sisältöön säännöllisesti

7.KENEEN VOIT OLLA YHTEYDESSÄ

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kolme (3) nimetylle yhteyshenkilölle

Mäntässä 11.11.2021